Kadencja 2014-2018

2017.08.24 - W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy Komorniki (Zarz. Nr 252/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości