Kadencja 2014-2018

2017.08.17 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 249/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości