Kadencja 2014-2018

2017.07.26 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2011 w sprawie wskazania systemu czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych (Zarz. Nr 243/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości