Kadencja 2014-2018

2017.06.30 - W sprawie powołania składu Sądu konkursowego "Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Wirach" (Zarz. Nr 236/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości