Kadencja 2014-2018

2017.06.29 - W sprawie nadania numerów porządkowych szkołom podstawowym w Komornikach (Zarz. Nr 233/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości