Kadencja 2014-2018

2017.06.29 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 232/2017)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości