Kadencja 2014-2018

2017.06.22 - W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej przy ul. Pocztowej w Komornikach (Zarz. Nr 231/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości