Kadencja 2014-2018

2017.06.22 - W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach (Zarz. Nr 230/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości