Kadencja 2014-2018

2017.06.13 - W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach (Zarz. Nr 226/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości