Kadencja 2014-2018

2017.06.12 - W sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez Gminę Komorniki (225/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości