Kadencja 2014-2018

2017.06.09 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola "Wesoła Kraina" w Wirach (Zarz. Nr 223/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości