Kadencja 2014-2018

2017.06.06 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach (Zarz. Nr 222/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości