Kadencja 2014-2018

2017.06.06 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach (Zarz. Nr 221/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości