Kadencja 2014-2018

2017.05.22 - W sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowych na stanowiska: dyr. SP im. J. Korczaka w Komornikach, dyr. SP im. T. i J. Działyńskich nr 1 w Plewiskach, dyr. Przedsz

Treść zarządzenia
Lista wiadomości