Kadencja 2014-2018

2017.05.08 - W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Komornikach (Zarz. Nr 210/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości