Kadencja 2014-2018

2017.05.08 - W sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Komorniki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki na rok 2018 (Zarz. Nr 208/2017).

Treść zarządzenia

Zasady Budżetu Obywatelskiego  w Gminie Komorniki - załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia projektu - załącznik nr 2

Harmonogram konsultacji - załącznik nr 3

Wzór karty do głosowania - załącznik nr 4

Metryczka projektu - załącznik nr 5

 

 

Lista wiadomości