Kadencja 2014-2018

2017.04.11 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Komornikach stanowiącej działkę o nr ewid. 446/2 (Zarz. Nr 207/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości