Kadencja 2014-2018

2017.03.21 - W sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki (Zarz. Nr 201/2017).

Treść zarządzenia

Wzór wniosku - załącznik do Zarzadzenia Wójta Gminy Komorniki z dn. 21.03.2017

Lista wiadomości