Kadencja 2014-2018

2017.03.03 - W sprawie nabycia na własność działek położonych w Plewiskach o nr ewid. 1128 i 1130 (Zarz. Nr 196/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości