Kadencja 2014-2018

2017.02.22 - W sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Zarz. Nr 193/2017).

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia 193/2017 - Regulamin pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Lista wiadomości