Kadencja 2014-2018

2017.02.02 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Komorniki na 2017 r. (Zarz. Nr 192/2017).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 192/2017 Wójta Gminy Komorniki - BUDŻET 2017 - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 192/2017 Wójta Gminy Komorniki - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Lista wiadomości