Kadencja 2014-2018

2017.01.26 - W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdi

Treść zarządzenia
Lista wiadomości