Kadencja 2014-2018

2017.01.26 - W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publiczny

Treść zarządzenia
Lista wiadomości