Kadencja 2014-2018

2017.01.20 - W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych (Zarz. Nr 184/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości