Kadencja 2014-2018

2017.01.19 - W sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2017 - 2023 (Zarz. Nr 183/2017).

Treść zarządzenia

Uzasadnienie do zarządzenia nr 183/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale WPF Gminy Komorniki na lata 2017 - 2023.

Lista wiadomości