Kadencja 2014-2018

2017.01.18 - W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Komorniki na rok szkolny 2

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Komorniki na rok szkolny 2017/2018.

Lista wiadomości