Kadencja 2014-2018

2017.01.12 - W sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu

Treść zarządzenia
Lista wiadomości