Kadencja 2014-2018

2017.01.11 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Komornikach o nr ewid. 788/6 (Zarz. Nr 177/2017).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości