Kadencja 2014-2018

2016.12.20 - W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2017 r. (Zarz. Nr 173/2016).

Treść zarządzenia

Załacznik do  zarządzenia - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2017 roku

Lista wiadomości