Kadencja 2014-2018

2016.12.20 - W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Ogłoszenie o  otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Komorniki w 2017 roku.

Załacznik nr 1 do ogłoszenia -wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wzór sprawozdania

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wzór informacji sprawozdawczej

 

Lista wiadomości