Kadencja 2014-2018

2016.12.08 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Chomęcicach o nr ewid. 77/40 - (Zarz. Nr 170/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości