Kadencja 2014-2018

2016.11.29 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 169/2016).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości