Kadencja 2014-2018

2016.11.22 - W sprawie wybrakowania i likwidacji zużytego oraz przestarzałego sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach (Zarz. Nr 167/2016).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości