Kadencja 2014-2018

2016.11.18 - W sprawie nabycia na własność udziału w nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działki o nr ewid. 239 i 240 (Zarz. Nr 166/2016).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości