Kadencja 2014-2018

2016.11.14 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Chomęcicach, stanowiącej dz. o nr ewid. 263/13 - (Zarz. Nr 165/2016).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości