Kadencja 2014-2018

2016.11.14 - W sprawie nabycia na własność części udziałów w nieruchomości położonej w Plewiskach, stanowiącej działkę o nr ewid. 1045 - (Zarz. Nr 164/2016).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości