Kadencja 2014-2018

2016.11.10 w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia w urzędzie planu ochrony informacji niejawnych oraz instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrz

Treść zarządzenia
Lista wiadomości