Kadencja 2014-2018

2016.10.10 w sprawie nabycia na własność działek położonych w Komornikach nr ewid. 150/1 i 150/2 (Nr Zarz. 156/2016).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości