Kadencja 2014-2018

2016.09.19 w sprawie nabycia na własność działki położonej w Wirach o nr ewid. 818/3 (Nr Zarz. 155/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości