Kadencja 2014-2018

2016.08.18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (Nr Zarz. 152/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości