Kadencja 2014-2018

2016.08.02 w sprawie wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Komorniki na lata 2016-2019 (Nr Zarz.149/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości