Kadencja 2014-2018

2016.07.21 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika OPS do wydawania decyzji (Nr Zarz. 147/2016)

Zawartość dokumentu
Lista wiadomości