Kadencja 2014-2018

2016.06.30 - W sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Komorniki". "Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Komorniki" oraz "Programu zapewnienia jakości audyt

Treść zarządzenia

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Komorniki

Procedura audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Komorniki

Program zapewnienia jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Komorniki

Lista wiadomości