Kadencja 2014-2018

2016.06.23 - W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. (Nr 141/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości