Kadencja 2014-2018

2016.06.14 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 262/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komorniki, zmienionego

Treść zarządzenia
Lista wiadomości