Kadencja 2014-2018

2016.06.10 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. (Nr 138/2016)

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Lista wiadomości