Kadencja 2014-2018

2016.06.10 - W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach. (Nr 137/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości