Kadencja 2014-2018

2016.05.25 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Komornikach o nr ewid. 996/11 (Nr 132/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości