Kadencja 2014-2018

2016.05.24 - W sprawie nabycia na własność działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 1126 (Nr 130/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości