Kadencja 2014-2018

2016.05.04 - W sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach (Nr 129/2016)

Treść zarządzenia
Lista wiadomości